EN PT IT SI FI
Plan Be
 
PROJEKTI  
KUMPPANIT  
TUOTOKSET  
TAPAHTUMAT  
LEHDISTÖ  
YHTEYSTIEDOT  
 
facebook page  

PROJEKTI LYHYESTI

"Plan Be: Aktiiviset Seniori Vapaaehtoiset" on eurooppalainen projekti, joka kuuluu Erasmus+ aikuiskoulutuksen strategisiin kumppanuushankkeisiin. Hanke keskittyyy luomaan innovatiivisen ohjelman, jolla edistetään aktiivista ikääntymistä  ja elinikäistä oppimista osallistumalla vapaaehtoistyöhön. Hankkeessa käsitellään mm. Euroopan kansalaisuutta, ympäristöä,  kulttuurienvälistä vuoropuhelua ja sosiaalista osallisuutta.

"Plan Be" pyrkii edistämään aktiivista ikääntymistä ja elinikäistä oppimistä, ja se perustuu neljään osatekijään:


1) Keskeisenä strategiana aktiiviseen ikääntymiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen pyrkimisessä on tukea osallistumista vapaaehtoistyöhön ja yhteisölliseen toimintaaan; 

2) Aikuiskouluttajien valmiuksien kehittäminen tavoitteena valmistella aktiivisen ikääntymisen ohjelmaehdotus senioreille;

3) Tarjotaan myönteinen ja kestävä vaikutus paikalliseen kehitykseen, kun seniorit otetaan huomioon "avaintoimijoina"; 

4) Edistetään tunnetta kuulumisesta Eurooppaan, Euroopan kansalaisina luomalla ohjelman jossa on kansainvälinen ulottuvuus.


Hanke sisältää seuraavat päätoiminnot:

- 5 kansainvälistä projektikokousta;
- Kartoitus ja kysely;
- Aktiivisen ikääntymisen ohjelman laatiminen, jossa vapaaehtoistyö on keskeisenä, sisältäen:

» Ohjelman laatimisen;
» Henkilöstön koulutuksen, johon osallistuvat pilottivaiheessa opettavat;
» Kussakin kumppanimaassa paikallistasolla toteutettavan pilottivaiheen;
» Arvioinnin sekä tulosten  analysoinnin ja ohjelmaan tehtävät tarkistukset.

- 4 Paikallista levitystapahtumaa (1 kussakin maassa) tavoitteena tiedottaa hankkeesta ja sen tuloksista;
- Seniorivapaaehtoisten liikkuvuus (1 viikon ohjelma Sloveniassa);
- Kansainvälinen tapahtuma (loppukokous) hankkeen ja sen tulosten levittämiseen (pidetään Sloveniassa).


Plan Be on 2 vuoden projekti Portugalista, Italiasta, Sloveniasta  ja Suomesta tulevien organisaatioiden välillä (julkisia ja yksityisiä). Hanke on kuitenkin kehitetty pitkälle aikavälille ja suunniteltu saavuttamaan kerrannaisia  ja pysyviä vaikutuksia.

 


Tämä projekti on yhteisrahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ ohjelmasta. Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä, vaan vastuu siitä kuuluu yksinomaan julkaisijalle.